رهبری
رییس جمهور
دولت
...
حسن ميرزاخاني
1390/5/1 شنبه   حسن میرزاخانی
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
نشاني  اراک- انتهای خیابان قائم مقام، میدان امام حسین (ع)- شهرک امیر کبیر
تلفن محل كار  0861-2274001
دورنگار  0861-2274000
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
لیسانس حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

سوابق کاری
سازمان حسابرسی کشور،
کمک حسابرس 73-72 سازمان حسابرسی کشور،
حسابرس 75-73 سازمان حسابرسی کشور،
حسابرس ارشد 81-75 سازمان حسابرسی کشور ،
سرپرست حسابرسی 83-81 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی،
معاون ذیحساب 84-83 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی،
ذیحساب85-84 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی،
معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان 89-85

مهارتها
عضو انجمن حسابداران خبره ایران، کارشناس رسمی دادگستری،
 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir