کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
مسئولان سازمانهای وابسته
بورس
1389/6/2 سه‌شنبه   مجتبي بهمني
 
سمت  مدير بورس منطقه اي كرمان
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
1-ليسانس اقتصاد نظري دانشگاه اصفهان 2- فوق ليسانس علوم اقتصادي دانشگاه علوم طباطبايي تهران 3- دكتراي اقتصاد وعضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنركرمان
سوابق كاري 
1- معاون مديركل آموزش دانشگاه شهيد باهنركرمان 2-عضو بخش علوم اقتصادي هسته مطالعات بازرگاني اداره كل بازرگاني كرمان 3- مدير بورس منطقه اي كرمان
 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^