کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
معاون اقتصادي
1391/8/4 پنجشنبه   حمید شهسواری
 
سمت  معاونت اقتصادی
 
تلفن محل كار  31224240
دورنگار  2132777
 
 
سوابق تحصيلي 
-لیسانس علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان -فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه کرمان
سوابق كاري 
- ممیز مالیاتی - سرممیز مالیاتی -مسئول هماهنگی ستاد سرمایه گذاری استان کرمان - معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان کرمان
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^