کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
رئيس سازمان
1391/8/2 سه‌شنبه   حمید شیخ اسدی
 
سمت  رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان
 
تلفن محل كار  31224312
دورنگار  32224633
 
 
سوابق تحصيلي 
-لیسانس حسابداری از دانشگاه کرمان -فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه کرمان
سوابق كاري 
-مدرس مراکز آموزش عالی ودانشگاهی استان کرمان -رئیس اداره امور اقتصادی ودارایی شهرستان بردسیر -رئیس امور مالیاتی کرمان -معاون درآمدهای مالیاتی ومدیر اداره امور مالیاتی رفسنجان -معاون درآمدهای مالیاتی استان کرمان -مدیر کل امور مالیاتی سیستان بلوچستان -رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمان
 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^