کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
1394/4/3 چهارشنبه   ارتباط با حراست اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                   
                     
نام ونام خانوادگی : علیرضا هنرآموز
                              
پست سازمانی : رئیس اداره حرا ست
             

حوزه ماموریت :

  • اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمان 
  • اداره جمع آوری وفروش اموال تملیکی استان 
  • بیمه های دولتی وخصوصی

                        
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^