کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
رستمی
1394/4/21 يكشنبه معاون توسعه ومنابع   مهدی رستمی
محل كار  اداره کل امور اقتصادی ودارایی
سمت  معاون توسعه ومنابع
 
تلفن محل كار  32222600
 
 
تلفن همراه  09133411576
سوابق تحصيلي 
لیسانس حسابداری دانشکده امور اقتصادی -کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه کرمان
سوابق كاري 
-حسابدار -ممیز حساب -معاون خزانه معین -حسابرس مسئول گروه نظارت مالی -معاون ذیحساب -ذیحساب -معاون توسعه ومنابع
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^