جمعه 26 مهر 1398   11:52:42
...
دژپسند
1397/8/6 يكشنبه   فرهاد دژپسند
 
سمت  وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir