...
مرادپور
1393/7/8 سه‌شنبه   عباس مرادپور
 
سمت  مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه
 
تلفن محل كار  39902316
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:


- کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی)

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران 

- دکترا (در حال تحصیل) مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی در دانشگاه علامه طباطبایی

 
سوابق کاری:


وزارت امور اقتصادی و دارایی

 - کارشناس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک ها

- کارشناس مسئول

- رییس گروه امور حقوقی و تدوین مقررات بانکی و بیمه ای

- معاون مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه

 
اهم فعالیت ها و دستاوردها:


-کسب عنوان کارمند نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارمند نمونه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی

 
- اخذ تشویقی های متعدد از وزرای محترم وقت (دکتر صفدر حسینی و دانش جعفری)، معاونین وزیر، مدیران کل و...
 
- عضویت در کمیته های متعدد از جمله عضو کمیته تدوین لوایح بانکداری و بانک مرکزی، کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه، کمیته خصوصی سازی بانک ها، شورای راهبری بانکداری الکترونیک، کمیته تدوین دستورالعمل اجرای قانون خدمات کشوری در بانک ها، کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها، کمیته های ذیل شورای عالی اشتغال، کمیته تعیین تکلیف شرکت های تابعه بانک ها، کمیته حقوقی قضایی بانکی معاونت امور حقوقی و مجلس، نماینده وزیر در مجامع بانک های واگذار شده و...
 

- شرکت در دوره ها آموزشی متعدد با موضوع مالی، بانکی، بازار سرمایه، قوانین و مقررات و...

 
- تهیه و تدوین و انتشار فصلنامه های بانکی از سال 1384 تاکنون، برگزاری مجامع بانک های دولتی از سال 1384 تاکنون، فعالیت در تمامی حوزه های تخصصی دفتر امور بانکی و بیمه ، ارائه اظهارنظرهای تخصصی درخصوص طرح ها، لوایح، مصوبات ، آیین نامه ها و گزارش های مرتبط با حوزه بانک و بیمه

- عضو کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار

- عضو کارگروه ملی موضوع ماده (20)قانون رفع موانع تولید

- نماینده مجمع عمومی بانک ها در هیات ترک تشریفات مناقصه و مزایده
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir