جمعه 26 مهر 1398   12:11:14
...
رمزی
1390/5/10 دوشنبه   علی اکبر رمزی
 
سمت  رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:

کاردانی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی - کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق کاری:

- کمک ممیز مالیاتی،سازمان امور مالیاتی1363

– ممیز مالیاتی1366

– رئیس اداره حسابرسی خدمات مالیاتی 1374

– معاون اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم 1375

– مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی 1381

- نماینده هیات حل اختلاف اداره کل مالیات بر شرکتها 1384

- عضو شورای عالی مالیاتی1385

– رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی 1389

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir