جمعه 26 مهر 1398   11:50:25
...
4292_orig
اكرمي
1390/4/21 سه‌شنبه   سیدرحمت الله اکرمی
 
سمت  معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:
ـ لیسانس علوم اقتصادی با گرایش بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی
ـ فوق لیسانس برنامه‌ریزی و توسعه از مؤسسه عالی پژوهشی در برنامه‌ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه

سوابق کاری:
- عضو ستاد بودجه کل کشور
-  عضو ستاد برنامه کل کشور
-  عضو ستاد نظارت
-  رئیس شورای توسعه نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
-  رئیس شورای انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
-  عضو هیأت تحریریه مجله برنامه و بودجه
- رئیس کمیته مأموریت‌های خارج از کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- عضو هیأت عالی نظارت
-  دبیر در دبیرستان های آموزش و پرورش تهران و کرج 
- حسابرسی مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی
-  کارشناس دفتر امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه
ـ معاون مدیرکل در دفتر آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه
ـ معاون مدیرکل در دفتر آموزش عالی و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه
ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور مناطق سازمان برنامه و بودجه
ـ مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ـ مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ـ معاون امور اداری، مالی و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ـ مشاور رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور
ـ مأمور به بنیاد شهید ـ رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی عام (کف)
ـ معاون پشتیبانی سازمان اقتصادی کوثر

 مهارتها:
ـ مشارکت در تهیه بخشنامه 2000 در ارتباط با پیمان دادن پروژه‌ها با قیمت مقطوع
ـ مشارکت و پژوهش در تهیه الگوی توزیع اعتبارات عمرانی استانی
ـ مشارکت در پژوهش و مطالعه رتبه‌بندی استان‌ها از حیث توسعه یافتگی
ـ مشارکت در پژوهشی بسیار اساسی و مهم سطح‌بندی استان‌ها از نظر میزان رفاه نسبی با استفاده از روش تحلیل عاملی
- مشارکت در تهیه مطالعه و تحقیق مناطق سردسیر کشور (2 جلد)
- مشارکت در تهیه و تدوین برنامه‌های آموزش مورد نیاز کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- مشارکت در تهیه گزارش تحقیقی راجع به تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- مشارکت در تهیه و برنامه‌ریزی سالانه و چندساله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ـ مشارکت در تهیه ده جلد گزارش مستندسازی روش‌های و فرآیندهای انجام کار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- مشارکت در تهیه بسته‌های‌آموزشی مشاغل در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها
ـ مشارکت در تهیه گزارش بررسی و تحلیل عامل متغیرهای اثرگذار بر رضایت شغلی کارکنان سازمان

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir