ارزیابی عملکرد دراداره کل اموراقتصادی ودارایی استان کرمان
هدف ارزیابی عملکرد کمک به تصمیم‌گیری، بازنگری و بازخورد در سطوح مختلف اجرای طرح‌ها و کمک به طراحی مجدد طرح‌های موجود و تدوین طرح‌های جدید بوده و شامل موارد زیر می‌باشد:
1--  جهت بخشیدن به فعالیت‌های آتی با بهره گیری از نتایج بررسی های مداوم ؛
2-  کمک در تعیین درجه و اندازه شاخصی که نشان دهد تا چه حدودی به هدف‌های اختصاصی نایل آمده‌ایم؛
3- ایجاد زمینه مناسب جهت تقدیر از افرادی که کارایی بهتر و موثرتری در اجرای برنامه‌ها دارند؛
4-  کمک در ارزیابی و نظارت در روش‌های اجرایی؛
5--  جلوگیری از تکرار انحرافات، رفع نقایص و ارائه راه حل‌های مناسب؛
6--  کمک به اتخاذ تصمیم در مورد ادامه، توسعه یا توقف برنامه ، پروژه ، طرح یا فعالیت؛
7- کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری؛
8-- شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها؛
9-- بهبود تصمیم‌گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت؛
10- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت اجرای برنامه‌ها؛
11- ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها؛
12- ارتقاء توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^