اهداف تحول اداری 
هدف از تحول اداری، انطباق نقشه‌ها، ارتقاء توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظام اداری است. ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت تکنولوژی در راستای تحقق خواسته‌های جامعه می‌باشد. تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری، توسعه شیوه‌های اطلاعاتی و...را دنبال می‌کند.
ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیل به نظام اداری مطلوب و متناسب با اهداف مورد نظر در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره از دغدغه های اصلی مسئولین نظام و مردم بوده و دستیابی به این هدف درگرو توجه به مهم‌ترین وظیفه مدیران یعنی برنامه‌ریزی می‌باشد.
موضوع پیاده‌سازی مدیریت نوین و ایجادتحول در نظام اداری از سال ها قبل، محورتلاش های سازمان امور و اقتصادی ودارایی استان کرمان بوده است که در این راستا اجرای  برنامه جامع تحول اداری با تاکید بر تدوین سیاستها وبرنامه ها، استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، مستندسازی و بهبود فرایندها، استقرار دولت الکترونیک، ارتقاءخدمات و حفظ کرامت مردم در نظام اداری، تعیین قیمت تمام شده فعالیتها، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی،کاهش تصدی‌گری و....می باشد که امید است با اجرای این برنامه شاهد موفقیت‌های روز افزون سازمان در راستای تحقق برنامه‌های تحول اداری سازمان و تعالی اهداف آن باشیم
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

اهداف تحول اداري :

- انجام مطالعه و بررسي راهكارهاي عملياتي و اجرايي در زمينه بهبود و توسعه مديريت

– ايجاد انسجام در اجرا ، نظارت و پيگيري امور مربوط به نوسازي اداري

- عملياتي شدن سياست ها ، برنامه ها و طرحهاي تحول در نظام اداري

اهداف تحول اداری 
هدف از تحول اداری، انطباق نقشه‌ها، ارتقاء توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظام اداری است. ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت تکنولوژی در راستای تحقق خواسته‌های جامعه می‌باشد. تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری، توسعه شیوه‌های اطلاعاتی و...را دنبال می‌کند.
ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیل به نظام اداری مطلوب و متناسب با اهداف مورد نظر در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره از دغدغه های اصلی مسئولین نظام و مردم بوده و دستیابی به این هدف درگرو توجه به مهم‌ترین وظیفه مدیران یعنی برنامه‌ریزی می‌باشد.
موضوع پیاده‌سازی مدیریت نوین و ایجادتحول در نظام اداری از سال ها قبل، محورتلاش های سازمان امور و اقتصادی ودارایی استان کرمان بوده است که در این راستا اجرای  برنامه جامع تحول اداری با تاکید بر تدوین سیاستها وبرنامه ها، استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، مستندسازی و بهبود فرایندها، استقرار دولت الکترونیک، ارتقاءخدمات و حفظ کرامت مردم در نظام اداری، تعیین قیمت تمام شده فعالیتها، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی،کاهش تصدی‌گری و....می باشد که امید است با اجرای این برنامه شاهد موفقیت‌های روز افزون سازمان در راستای تحقق برنامه‌های تحول اداری سازمان و تعالی اهداف آن باشیم
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^