تلفن: 31224312-034

فکس
:32224633-034

پیام کوتاه
:09367353337

پست الکترونیک
: kerman.daraee@iran.ir


آدرس
: کرمان - خیابان فدس - اداره کل امور اقتصادی ودارایی 

کد پستی
:7613856889
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
تلفن: 31224312-034

فکس
:32224633-034

پیام کوتاه
:09367353337

پست الکترونیک
: kerman.daraee@iran.ir


آدرس
: کرمان - خیابان فدس - اداره کل امور اقتصادی ودارایی 

کد پستی
:7613856889
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^