کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
  1- طرح بررسي وضعيت عملكرد شهركهاي صنعتي در استان
2- طرح بررسي عملكرد منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و تاثير آن در اقتصاد استان
3- گزارش تحليلي وضعيت اقتصادي استان
4- گزارش عملكرد سازمان طي برنامه سوم توسعه
5-  گزارش بورس منطقه اي كرمان 
6- گزارش صنعت گردشگري در استان كرمان
7- گزارش معرفي استان با عنوان كرمان مهد كريمان
8-  گزارش ارزش افزوده استان كرمان
9- گزارش تجارت خارجي استان
10- گزارش بانك اطلاعات استاني
11- گزارش چشم انداز جهاني شدن
12- گزارش عملكرد ستاد جذب و حمايت از  سرمايه گذاري استان
13- گزارش تحليلي بر سند توسعه استان
14- گزارش سند توسعه اشتغال
15- گزارش مشكلات توليد و صادرات فرش كرمان
16- گزارش درآمدهاي عمومي استان به صورت ماهانه
17- گزارش تحليلي بر وضعيت صندوقهاي قرض الحسنه در شهر كرمان
18- گزارش عملكرد بانكها در مورد بنگاههاي كوچك و زود بازده اقتصادي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^